යළි පිබිදීම

2015/11/30 දින මීරිගම ඩී. එස්. සේනානායක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ කලක් යටගොස් තිබුණු බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරය නව ජීවයක් ගෙන දෙමින් නැවත ආරම්භ විය.මේ සදහා විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන 7,8,9 ශ්‍රේණිවල ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්‍යයින් 40 දෙනෙකු ලෝක බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ සාමාජිකත්වය ලැබුවේය. මෙම උත්සවය විද්‍යාලීය පරිශ්‍රයේදී විද්‍යාලයීය ආදී බාලදක්ෂයන් හා ආරාධිත අමුත්තන් බොහෝ දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් ඉතා සාර්ථක ලෙස පැවැත්විණි.